Flap Jack s.r.o.
Čsl. tankistov 7169/100, 841 06 Bratislava
IČO: 45 714 550
IČ DPH: SK2023109165

E-mail: info@flapjack.sk
Tel: +421 948 806 679, +421 948 555 607

Banka: Tatra Banka, a.s., Bratislava
Názov účtu: Flap Jack s.r.o.
Číslo účtu: 2925845362/1100